O nás

Profil spoločnosti

Firma IDO EET - Levické strojárne s.r.o. je členom firemného zoskupenia EET, ktoré vytvárajú štyri spoločnosti, dve so sídlom v Nemecku a dve so sídlom na Slovensku. Tieto spoločnosti sa pri vzájomnej spolupráci podieľajú na návrhu, výrobe, dodávkach a montáži technologických zariadení, alebo ich častí v oblasti energetiky, priemyselnej vzduchotechniky, odsávania, filtrácie, pneumatickej a mechanickej dopravy.

Spoločnosť IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. je výrobný závod strojárskeho charakteru sídliaci na západnom Slovensku v Leviciach. Ťažisko činnosti spoločnosti spočíva vo výrobe, dodávkach a montáži zariadení. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť vo vlastných priestoroch v Leviciach na ploche 14 603 m2, vo výrobných priestoroch prevádzka Demandice o ploche 26 710 m2 a vo výrobných priestoroch spoločnosti SAPNET v Leviciach na ploche 16 612 m2. Popri strojnom parku so širokým záberom má spoločnosť moderný konštrukčný ateliér. Okrem spomínaných výrobných možností je spoločnosť vybavená montážnymi kapacitami a montážnou technikou. Spoločnosť IDO EET s.r.o. zamestnáva 200 pracovníkov a má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálny manažérsky systém podľa medzinárodne platnej normy ISO 14001. V roku 2019 naša spoločnosť zavŕšila certifikačný proces získaním posledného certifikátu bezpečnosti ISO 45001. V roku 2015 zavŕšila naša spoločnosť cerfifikačný proces získaním certifikátov podľa ASME CODE.

0

Hotových projektov za 10 rokov

0

Obchodných partnerov

0

zobrazení stránky

0

rokov od založenia firmy

0

€ obratu za 10 rokov

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov