Regulačné a uzatváracie klapky sú určené pre plynulú reguláciu prípadne uzatvorenie objemového prietoku vzduchu, spalín a iných plynných médií. Klapka nie sú vyhotovené ako plynotesné. Klapky môžu byť podľa spôsobu použitia v jednolistovom alebo viaclistovom prevedení s ručným ovládaním alebo s pohonom. Klapky sú riešené tak, aby mohli pracovať v rozmedzí rôznych teplôt. V závislosti od teploty sú použité vhodné materiály.

Klapky pozostávajú:

•  z telesá klapky vyhotoveného zo štvorhranného prípadne kruhového rámu
•  z listov klapiek s hriadeľmi uloženými v ráme
•  uloženia a ovládania hriadeľov klapiek s listami


Výroba a skúšky

Klapky sú vyrábané v súlade s STN EN 1090-2 a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Portfolio Item

Klapky

Energetika
Portfolio Item

Klapky

Energetika
Portfolio Item

Klapky

Energetika
Portfolio Item

Klapky

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov