Charakteristika

Vyrábané z oceľových valcovaných profilov. Sú vyrábané ako skružované plechy. Vyrábame ich vrátane plošín, schodíšť a rebríkov. V závislosti od druhu aplikácie sú povrchovo upravené náterom prípadne do agresívneho prostredia zinkovaním.

Použité materiály:

Teleso: uhlíková oceľ,
Vystuženie: uhlíková oceľ,
Plošiny a schody: uhlíková oceľ,
Príslušenstvo: pororošty pozinkované,


Výroba a skúšky:

Vyrábané v súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika
Portfolio Item

Komíny

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov