Charakteristika

Vyrábané z oceľových valcovaných profilov. Sú vyrábané zvarované a skrutkované. Vyrábame ich vrátane plošín, schodíšť a rebríkov. V závislosti od druhu aplikácie sú povrchovo upravené náterom prípadne do agresívneho prostredia zinkovaním .

Použité materiály:

Stĺpy: uhlíková oceľ,
Vystuženie: uhlíková oceľ,
Plošiny a schody: uhlíková oceľ,
Príslušenstvo: pororošty pozinkované,


Výroba a skúšky:

Vyrábané v súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Portfolio Item

Konštrukcie

Energetika
Portfolio Item

Ocelové konštrukcie

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Ocelové konštrukcie

Hutnícky priemysel
Portfolio Item

Ocelové konštrukcie

Hutnícky priemysel

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov