Nevyhrievané tlakové a netlakové nádoby stojaté, ležaté, nádrže

Tlakové nádoby stabilné pre priemyselné použitie s príslušenstvom v súlade s predpisom PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC) a STN EN 13445 Netlakové nádrže, zásobníky silá a pod. používané na skladovanie materiálov a tekutých látok v priemyselných prevádzkach.

Použité materiály:

uhlíková oceľ, nerezová oceľ


Výroba a skúšky:

Vyrábané v súlade s STN EN 13445, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Portfolio Item

Tlakové a netlakové nádrže

Energetika
Portfolio Item

Tlakové a netlakové nádrže

Energetika
Portfolio Item

Tlakové a netlakové nádrže

Energetika
Portfolio Item

Tlakové a netlakové nádrže

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov