Charakteristika

Hadové a rúrkové zväzky umiestňované do spaľovacích komôr a spalinovodov energetických zariadení. Vyrobené z bezošvých rúrok a hutného materiálu.

Použité materiály:

Rúrky: uhlíková oceľ, nerezová oceľ,


Výroba a skúšky:

Vyrábané v súlade s platnou legislatívou pre vyhradené tlakové zariadenia a podľa osvedčenej technickej dokumentácie podľa STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0 v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Portfolio Item

Ohrievače

Energetika
Portfolio Item

Ohrievače

Energetika
Portfolio Item

Ohrievače

Energetika
Portfolio Item

Ohrievače

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov