Slúžia ako zdroj tepla pre lokálne vykurovanie na spaľovanie biomasy. Sú dodávané s kompletným príslušenstvom vo typových radách 500 ÷ 10000 s výkonom od 0,5 MW do 30 MW. Výrobky sú vyrábané v súlade s STN, EN a so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Použité materiály

Rám: uhlíková oceľ, nerezová oceľ,
Plášť: izolačné panely,
Vostavba: uhlíková oceľ
Príslušenstvo: vlezy, príruby,


Výroba a skúšky

Výrobky sú vyrábané v súlade s STN, EN a so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2

Portfolio Item

Spalovacie komory

Energetika
Portfolio Item

Spalovacie komory

Energetika
Portfolio Item

Spalovacie komory

Energetika
Portfolio Item

Spalovacie komory

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov