Charakteristika

Slúžia na dopravu pary, vody a iných energetických médií v priemyselných prevádzkach. Sú vyrábané z legovaných i nelegovaných ocelí.
• Kolien
• Ohybov
• prvkov uloženia a závesov


Použité materiály:

Potrubie : uhlíková oceľ, nerezová oceľ,
Príslušenstvo: uhlíková oceľ


Výroba a skúšky:

Vyrábané súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 13480 a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Portfolio Item

Tlakové potrubia

Energetika
Portfolio Item

Tlakové potrubia

Energetika
Portfolio Item

Tlakové potrubia

Energetika
Portfolio Item

Tlakové potrubia

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov