Slúžia na odvedenie médií z bezpečnostných armatúr technologických zariadení do atmosféry. Zabezpečujú zníženie hladiny zvuku v súlade splatnou legislatívou.

Použité materiály

Uhlíková oceľ, nerezová oceľ


Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2

Portfolio Item

Výfuky a tlmiče

Energetika
Portfolio Item

Výfuky a tlmiče

Energetika
Portfolio Item

Výfuky a tlmiče

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov