Charakteristika

Výmenníky klasickej konštrukcie s valcovým plášťom a trubkovým zväzkom, s rebrovanými rúrkami a komorami. Usporiadanie výmenníkov vychádza z požiadavky projektu a zákazníka. Výmenníky sú vyrábané ako – štandardné kondenzátory, ohrievače a pod.

Použité materiály:

Trubkový zväzok: nerezová oceľ, uhlíková oceľ,
Plášť: nerezová oceľ, uhlíková oceľ
Hrdlá: nerezová oceľ, uhlíková oceľ
Príruby: nerezová oceľ, uhlíková oceľ


Výroba a skúšky:

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, STN EN 13445, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2 Dodávame výmenníky podľa noriem STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0. Výmenníky vyrábame aj podľa dokumentácie objednávateľa.

Portfolio Item

Výmenníky

Energetika
Portfolio Item

Výmenníky

Energetika
Portfolio Item

Výmenníky

Energetika
Portfolio Item

Výmenníky

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov