Charakteristika

Špirálové výmenníky slúžia na využitie odpadového tepla z biomasy usporiadanie výmenníkov vychádza z požiadavky projektu a zákazníka.

Použité materiály:

Teleso: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Hrdlá: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Príruby: uhlíková oceľ, nerezová oceľ


Použitie:

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2. Dodávame výmenníky podľa noriem STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0. Výmenníky vyrábame aj podľa dokumentácie objednávateľa.

Portfolio Item

Výmenníky špirálové

Energetika
Portfolio Item

Výmenníky špirálové

Energetika
Portfolio Item

Výmenníky špirálové

Energetika
Portfolio Item

Výmenníky špirálové

Energetika

Neváhajte nás kontaktovať

IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Júrska cesta 7
934 01 Levice, Slovensko

Telefónne čísla:

00421 (0)36 / 6313 111

00421 (0)36 / 6313 147

00421 (0)36 / 6313 247

00421 (0)36 / 6313 062E-mail:

ido@eet.sk


Ochrana osobných údajov